Beregn tag pris

Vi giver dig mulighed for at beregne tag prisen online. Der er stillet nogle kriterier op, som skal udfyldes med blandt andet tagtype, hældning på taget osv. Herefter får du en pris, så du kan få en god idé om, hvad det kommer til at koste at få taget skiftet på dit hus. Det er nemt og bekvemt.

Der er mange forskellige tagtyper og priserne kan variere, så vores online tagberegner hjælper dig med at få overblik over priserne på de forskellige muligheder. Desuden har vi skrevet lidt om de forskellige tagtyper på vores hjemmeside. Det kan være en hjælp til at vælge, hvad der passer til dine ønsker og behov. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. Vi kommer gerne ud og ser på opgaven og når du har besluttet dig for hvilket tag du vil have, så giver vi et detaljeret tilbud. Det betyder, at der ikke kommer nogle ubehagelige overraskelser med regninger, der pludselig løber løbsk undervejs.

Vi har en almindelig tømreruddannelse samt en efteruddannelse som tagdækker. Da vi har mange års erfaring på området, føler vi os godt rustet til at yde professionel råd og vejledning. Med vores ekspertise og dine ønsker finder vi i fællesskab den rette løsning til dit hus. Vi lægger stor vægt på høj kvalitet af vores arbejde og selvfølgelig kundernes tilfredshed. Vi er med i anmeld-håndværker. Her kan du som kunde give din mening til kende om vores arbejde og se hvad andre har skrevet.

TAGBEREGNER ISOLERINGSBEREGNER GRATIS TAGTJEK

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nummer (skal udfyldes)

Kommentar