Nyt tag pris

Ved at bruge vores online tagberegner, kan du få et rigtigt godt bud på, hvad prisen på et nyt tag til huset kommer til at koste. Det er dog kun en vejledende pris, da der kan være flere faktorer, der spiller ind, når vi beregner den endelige pris på dit nye tag. Derfor kommer vi ud og ser på opgaven og derefter kan vi lave et uforpligtende tilbud med fast prisgaranti. Det er din sikkerhed for at den pris du har fået fra os, er den samme som den du kommer til at betale, når opgaven er udført. Der kommer altså ingen ubehagelige overraskelser i form af ekstra regninger.

 

Priserne på et nyt tag varierer selvfølgelig efter hvilket type tag, man ønsker. Vi arbejder blandt andet med tegltag og ståltag og de forskellige tagtyper er beskrevet her på vores hjemmeside. Her kan du endvidere se billeder af de forskellige tagtyper og farver. Det kan være med til at give en idé om, hvilket type tag, der passer til dine ønsker og behov. Hvis du har svært ved at vælge hvilken type tag, som skal på dit hus, så er du altid velkommen til at kontakte os. Med vores mange års erfaring på området kan vi give professionel vejledning omkring dit nye tag. Vi forklarer gerne forskellen på de forskellige tagtyper, fortæller om fordelene og så videre. Vi lægger stor vægt på at vores kunder er glade og tilfredse, derfor giver vi gerne gode råd både før, under og efter processen. Læs derfor gerne hvad tidligere kunder har skrevet om vores arbejde.

TAGBEREGNER ISOLERINGSBEREGNER GRATIS TAGTJEK

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nummer (skal udfyldes)

Kommentar